WARSZTATY

Tworzenie lalki teatralnej jaką jest marionetka, to połączenie wielu dziedzin sztuki m. in: rzeźby, malarstwa i teatru. Praca nie kończy się po stworzeniu lalki marionetki. Tak naprawdę dopiero się zaczyna, gdyż proces nauki animacji marionetką jest dość długi lecz szalenie interesujący. Tworząc marionetki podczas warsztatów pragniemy pokazać młodemu człowiekowi jak od początku do końca, dzięki własnym zdolnościom można zrobić dzieło sztuki. Każde dziecko zrobi z powierzonych mu materiałów własną marionetkę i odegra nią etiudę teatralną, którą samo wymyśli i opracuje. Podczas warsztatów dzieci inspirują i motywują się na wzajem co sprawia że pod okiem profesjonalnego instruktora czynią ogromne postępy i tworzą rzeczy na bardzo wysokim poziomie. Poprzez tworzenie marionetek chcemy poszerzać zdolności plastyczne, manualne uczestników. 

Do przeprowadzenia warsztatu potrzebujemy dużą ilość papieru, taśmę papierową - 1 rolka na uczestnika, farby oraz dratwę.  Czas trwania to od dwóch do czterech godziny z przerwą.